Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Genetická banka má samostatné webové stránky

Od roku 2016 fungují samostatné webové stránky Národní genetické banky živočichů. Aktuální informace o dění kolem genetické banky jsou zveřejňovány jejich prostřednictvím. Součástí nových stránek je i databáze vzorků, ve které je možno vyhledat údaje o genetických vzorcích obratlovců uložených na českých institucích a požádat o jejich zapůjčení.