Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Národní genetická banka živočichů má své logo!




logo - zkratka pod motivem