Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Archív

12.02.2015

Představení projektu BIOM a genetické banky – workshop, 12. února 2015 v Brně

12. února proběhl v Brně v rámci konference Zoologické dny 2015 workshop, na kterém byl představen projekt BIOM a genetická banka živočichů. Jedná se o největší zoologickou konferenci v České...

19.03.2015

Seminář Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu

19.–20. 3. 2015 se uskutečnil na Mohelském mlýně vzdělávací seminář o významu genetické variability pro ochranu druhů a také o tom, jak nám může při monitoringu genetického...

19.03.2015

Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu – vzdělávací seminář pro odbornou veřejnost

19.–20. března 2015 se na Mohelském mlýně (okr. Třebíč, GPS: 49.1030767N, 16.1897403E) uskuteční vzdělávací seminář o významu genetického výzkumu a biobankingu pro ochranu. Zváni...

26.04.2015

Ornitologické cvičení na Mohelském mlýně

Ornitologické cvičení na Mohelském mlýně se konalo od 26. do 28. dubna. S účastí 15 studentů vysokých škol z celé republiky se sešla výborná skupina se zájmem o nové...

26.04.2015

Ornitologické cvičení pro studenty VŠ

Ornitologické cvičení proběhne 26. - 28. 4. 2015 na terénní stanici Mohelský mlýn. Součástí cvičení bude celodenní exkurze po okolí, odchyt ptáků, poznávaní hlasů, ...

28.04.2015

Výběrové řízení na stavební práce Mohelský mlýn - genetická banka

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce Mohelský mlýn - genetická banka. Zadávací dokumentace a další podklady ke...

01.05.2015

Pojďte s námi za jarními rostlinami, ptáky, plazy, obojživelníky, .....

První exkurse pro veřejnost se uskuteční 1.5. 2015. Srdečně Vás zveme na komentovanou procházku po Mohelenské hadcové stepi, následně na ornitologickou a herpetologickou exkursi v okolí Mohelského...

05.05.2015

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ na Mohelském mlýně - FARMEKO Jihlava - lektoři Radka Poláková, Samuel Lvončík

06.05.2015

Jaká byla první exkurse?

V pátek 1.5. od rána pršelo a ani teploměr neukazoval žádné příjemné hodnoty, přesto se v 9 hodin ráno na parkovišti nad Mohelenskou hadcovou stepí sešlo všech  28...

06.05.2015

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ na Mohelském mlýně - Gymnázium Brno - lektoři Tereza Králová, Radovan Smolinský 

07.05.2015

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro ZŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro ZŠ na Mohelském mlýně - ZŠ Velká Bíteš - lektoři Aleš Bajer, Radka Poláková

18.05.2015

Jarní terénní cvičení pro studenty VŠ

Jarní cvičení proběhne od 18. - 22. 5. 2015 na terénní stanici Mohelský mlýn. Cvičení bude probíhat v sekcích, které budou zaměřeny na místní faunu. Praktické ukázky...

22.05.2015

Květnové projektové dny 2015 NA VLASTNÍ OČI

Začátkem května se na Mohelenské hadcové stepi uskutečnily tři projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro SŠ A ZŠ, kterých se zúčastnili studenti střední školy Farmeko Jihlava a...

25.05.2015

Jarní terénní cvičení pro VŠ studenty na Mohelském mlýně

Od 18. 5. do 22. 5. probíhalo na Mohelně terénní cvičení pro vysokoškolské studenty. Akce se zúčastnilo celkem 16 studentů ze 6ti různých institucí. V pondělí bylo cvičení...

08.06.2015

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro ZŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro ZŠ na Mohelském mlýně - ZŠ Mohelno - lektoři Iva Martincová, Tereza Králová 

09.06.2015

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ na Mohelském mlýně - SZŠ a VOŠZ Znojmo - lektoři Igor Malenovský, Samuel Lvončík

25.06.2015

Seminář Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu II

25.–26. června 2015 se na Mohelském mlýně (okr. Třebíč, GPS: 49.1030767N, 16.1897403E) uskuteční 2. vzdělávací seminář o významu genetického výzkumu a biobankingu pro ochranu....

26.06.2015

Přednáška Ernesta Vunana

26. června proběhla přednáška Ernesta Vunana na téma ochrana biodiverzity v Kamerunu. Součástí přednášky bylo promítání filmu Muž, který sází stromy, po kterém...

26.06.2015

Seminář Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu II

25.–26. června proběhl na Mohelském mlýně druhý vzdělávací seminář o ochranářské genetice a významu sběru genetických vzorků pro ochranu a výzkum. Účastníky byli...

27.06.2015

Pojďte s námi za letními brouky, motýly, mravenci a dalšími bezobratlými

Zveme Vás na druhou exkursi pro veřejnost 27.6.2015

03.07.2015

Červnové projektové dny 2015 NA VLASTNÍ OČI

V červnu se na Mohelenské hadcové stepi konaly dva projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro SŠ A ZŠ, kterých se zúčastnili studenti střední školy ze Znojma (SZŠ a VOŠZ Znojmo) a...

10.07.2015

Jaká byla druhá exkurse?

I tentokrát byla předpověď počasí nepříznivá pro terénní exkursi, naštěstí předpověď nevyšla a my jsme si mohli užít exkursi jak na horní hraně stepi, tak i během sestupu k řece...

10.08.2015

Pozvánka na summerschool ochranářské genetiky

Pětidenní workshop, který proběhne na terénní stanici ÚBO AV ČR Mohelský mlýn od 10. - 14. 8. 2015, bude zaměřen na praktické využití molekulárních metod při ochraně biodiverzity....

17.08.2015

Summerschool ochranářské genetiky

Od 10. - 14. srpna proběhla na Mohelně Summerschool ochranářské genetiky. Celkem se školy zúčastnilo 15 studentů z 5ti různých institucí, kteří se během celého týdne seznámili se...

12.09.2015

Pojďte s námi za podzimními rybami, savci a snad i houbami

Podzimní exkurse proběhne 12. 9. 2015. Tato exkurse bude věnována především řece Jihlavě a změnám které v ní proběhly po stavbě přehrady a savcům, kteří se v okolí stepi vyskytují. Pokud...

16.09.2015

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ na Mohelském mlýně - Gymnázium Brno, Elgartova - lektoři Samuel Lvončík, Ľudovít Ďureje, Kateřina Janotová

17.09.2015

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ na Mohelském mlýně - SZŠ Třebíč - lektoři Aleš Bajer, Ľudovít Ďureje, Kateřina Janotová

21.09.2015

Podzimní terénní cvičení: základy Biomonitoringu

Terénní cvičení zaměřené na základy biomonitoringu proběhlo od 21. do 25. září na terénní stanici Mohelský mlýn. Akce se celkem zúčastnilo 10 studentů ze čtyř různých...

21.09.2015

Pozvánka na podzimní terénní cvičení

Podzimní terénní cvičení, které na Mohelském mlýně proběhne od 21. 9. do 25. 9., bude zaměřeno na biomonitoring. Část terénního cvičení bude praktická, kdy si studenti budou moci...

02.10.2015

IVB Fall Camp

Ve dnech 2.–3. 10. 2015 proběhl na terénní stanici Mohelský mlýn IVB fall camp. Jednalo se o setkání vědeckých pracovníků a studentů ÚBO, které mělo celkem 32 účastníků....

05.10.2015

Zářijové projektové dny 2015 NA VLASTNÍ OČI

V září se na Mohelenské hadcové stepi a na Mohelském mlýně uskutečnily opět dva projektové dny „NA VLASTNÍ OČI“. Akcí se tentokrát účastnilo 23 studentů Gymnázia...

18.11.2015

Genetic Collections and Biodiversity Research and Conservation WORKSHOP

Zajímá vás, jak se daří genetické analýzy ze starého muzejního materiálu? A jak se daří velkým šelmám v jihovýchodní Evropě? Jak dopadlo genetické...

17.04.2016

BIOM Spring Camp

Od 17. - 21. 4. 2016 se na detašovaném pracovišti ÚBO ve Studenci a na terénní stanici Mohelský mlýn konal workshop BIOM Spring Camp na využití NGS metod při ochranářské biologii. Studenti...

22.04.2016

Pojďte s námi naposledy za krásami a zajímavostmi Mohelenské hadcové stepi

Dovolujeme si Vás pozvat na poslední exkusi projektu BIOM.Tato exkurse bude věnována především geologickému podkladu a jeho významu pro jedinečnost Mohelenské hadcové stepi, především pak...

03.05.2016

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ na Mohelském mlýně - Gymnázium Jihlava - lektoři Aleš Bajer, Helena Prokešová 

10.05.2016

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ

Projektový den NA VLASTNÍ OČI pro SŠ na Mohelském mlýně - Gymnázium Havlíčkův Brod - lektoři Samuel Lvončík, Martin Valtera, Radka Poláková 

18.05.2016

Květnové projektové dny 2016 NA VLASTNÍ OČI

Začátkem května se na Mohelenské hadcové stepi uskutečnily dva projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro SŠ, kterých se zúčastnili studenti Gymnázia Jihlava a Gymnázia Havlíčkův Brod. Celkem se...

01.06.2016

Prvních 1500 vzorků NGBŽ k dispozici pro další výzkum!

Genetická banka ÚBO zveřejnila na začátku června údaje o prvních 500 vzorcích na datovém portálu GGBN. Genetická banka Katedry zoologie PřF UK v Praze tam publikovala prvních tisíc...

02.06.2016

Jaká byla poslední exkurse?

V sobotu 28.5. jsme se ráno v 9 hodin sešli tradičně na parkovišti nad hadcovou stepí. Navzdory předpovědím nám počasí přálo a my jsme mohli klidným tempem projít celou hadcovou step spolu s...

06.06.2016

Poslední projektový den NA VLASTNÍ OČI

1.června (na Mezinárodní den dětí) se konal na Mohelenské hadcové stepi poslední projektový den NA VLASTNÍ OČI. Akce se zúčastnili žáci 5. ročníku Základní školy...

09.06.2016

Otevření Národní genetické banky živočichů, ukončení projektu BIOM

9. června proběhlo na Mohelském mlýně slavnostní otevření úložiště vzorků Národní genetické banky živočichů, které bylo zároveň závěrečnou akcí projektu BIOM. Aktu...

09.06.2016

Slavnostní otevření Národní genetické banky živočichů

V loňském roce se nám podařilo oficiálně založit Národní genetickou banku živočichů (NGBŽ), která do té doby v České republice chyběla. Oznamujeme, že tuto skutečnost oslavíme aktem...

20.06.2016

Co můžete najít na našich webových stránkách

Během projektu BIOM jsme pro Vás připravili množství vzdělávacích a popularizačních materiálů, které si nyní můžete stáhnout z našich webových stránek. V záložce...

24.06.2016

Setkání genomických biorepozitorií světa – GGBN 2016, Berlín

Koncem června se v Berlíně uskutečnilo setkání zástupců sbírek genomických vzorků biodiverzity z celého světa, kteří se sdružují v síti Global Genome Biodiversity Network (GGBN)....

01.11.2016

III. seminář o NGBŽ pro odbornou veřejnost – v listopadu 2016

V listopadu 2016 se uskuteční další ze seminářů pro odbornou veřejnost. Budeme na něm informovat o dosavadním vývoji NGBŽ a představíme datové portály NGBŽ a GGBN (Global Genome Biodiversity...

23.05.2016

Tisková zpráva Ministerstva financí ČR

Níže naleznete odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva financí – Národního kontaktního místa. Jedná se o reakci na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a...

08.10.2015

ŽIVÁ PŘÍRODA ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE

Zveme Vás na výstavu ŽIVÁ PŘÍRODA ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE, která vzniká pod záštitou projektu BIOM. Výstavu můžete navštívit  9.–30. října 2015 ve...

30.11.2015

Kolaudace prostor genetické banky na Mohelském mlýně

Po tříměsíční přestavbě objektu byl 13. listopadu 2015 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby Národní genetické banky živočichů na Mohelském mlýně. Více o...

02.11.2015

Výstava ŽIVÁ PŘÍRODA ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE

V Horáckých novinách vyšly o výstavě dva krásné články, náhledy z nich jsou připojeny jako přílohy k této zprávě. Další návazné informace pak...

25.09.2015

Studijní cesta do Natural History Museum, University of Oslo, Norsko

Ve dnech 31. 8.-5. 9. 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila studijní pracovní cesta do jedné z největších genetických bank orientovaných na volně žijící živočichy: DNA Bank v...

05.05.2016

Pozvánka na ornitologické cvičení 2016

Ornitologické cvičení proběhne v termínu od 5.5.-7.5. na terénní stanici Mohelský mlýn. Kurz je nabízen všem zájemcům o ornitologii z řad vysokoškolských studentů a...

17.11.2015

Pracovní návštěva norského partnera v ČR

Ve dnech 17.–22. 11. 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila pracovní návštěva dvou kolegů z pracoviště našeho norského partnera Natural History Museum (NHM), University of Oslo. Kurátoři NHM DNA Bank...

03.07.2015

Studijní cesta do Global Genome Biodiversity Network, Berlín, Německo

Ve dnech 14.–18. června 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila studijní pracovní cesta do Global Genome Biodiversity Network (GGBN) v Berlíně, Německo. Pracovníci Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Dr....

18.11.2015

Genetic Collections and Biodiversity Research and Conservation WORKSHOP

18.–20. listopadu 2015 se na Detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci uskutečnil mezinárodní přednáškový seminář o významu sbírek...

01.11.2015

Vesmír

V listopadovém čísle vědecko-populárního časopisu Vesmír, který je určen jak pro odbornou veřejnost, tak i pro zvídavé laiky se zájmem o přírodu, vyšel další článek...

15.10.2015

Vernisáž výstavy ŽIVÁ PŘÍRODA ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE

Děkujeme všem návštěvníkům úvodní přednášky a vernisáže výstavy ŽIVÁ PŘÍRODA ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE

28.05.2015

Myslivost

V červnovém čísle časopisu Myslivost jsme se s prosbou o spolupráci na genetické bance obrátili na členy Českomoravské myslivecké jednoty a na další myslivce a jejich sympatizanty, kteří se...

17.10.2016

Představení genetické banky kolegům z ÚBO AV ČR

Genetickou banku jsme představili všem kolegům z ÚBO AV ČR 16.10. v průběhu výjezdního zasedání Rady ústavu. Všem kolegům byla banka představena na přednášce i během následných...

<    Prosinec 2022    >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31