Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you wbet qtech playtech enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by viagra in malaysia suppressing an enzyme in the body called PDE5.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots joker888 joker123 like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://b2b.tanyamoss.com/trusted-online-casino-malaysia-live-slots-ewallet-judi-duitnow-tng-live22-login-joker123-mega888-918kiss-kiss918-918kaya-xe88-pussy888-wbet-qtech-playtech-777/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. http://b2b.tanyamoss.com/trusted-online-casino-malaysia-live-slots-ewallet-judi-duitnow-tng-live22-login-joker123-mega888-918kiss-kiss918-918kaya-xe88-pussy888-wbet-qtech-playtech-777/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://b2b.tanyamoss.com/Link-Free-Credit-No-Deposit-RM3-RM10-E-Wallet-Casino-Malaysia-Mobile-Slot-Game/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. http://b2b.tanyamoss.com/Link-Free-Credit-No-Deposit-RM3-RM10-E-Wallet-Casino-Malaysia-Mobile-Slot-Game/

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra http://b2b.tanyamoss.com/viagra-malaysia/ Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5 http://b2b.tanyamoss.com/viagra-malaysia/.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Setkání genomických biorepozitorií světa – GGBN 2016, Berlín

Koncem června se v Berlíně uskutečnilo setkání zástupců sbírek genomických vzorků biodiverzity z celého světa, kteří se sdružují v síti Global Genome Biodiversity Network (GGBN). Základy této sítě byly položeny v roce 2011 a dosud se do ní zapojilo 48 institucí z 22 zemí. Hlavním cílem GGBN je zpřístupnění existujících genomických vzorků biodiverzity světa (kromě lidských) pro výzkum. Za tímto účelem vypracovává a sdílí standardy pro kvalitní uchovávání vzorků DNA a tkání, pro jejich poskytování a výměnu v souladu s národními pravidly i mezinárodní legislativou a také pro uchovávání a poskytování údajů o těchto vzorcích. V souvislosti s tím provozuje GGBN datový portál, na kterém jsou prezentovány údaje o vzorcích sítě a dále relevantní dokumenty jako např. vzory pro „Material Transfer Agreement“, a svým členům poskytuje také software pro správu vzorků a dat – DNA Module.

 

Samotná konference měla přes 150 účastníků z 36 zemí. Za Českou republiku se jí zúčastnili Petra Hájková, Jana Vrbová Komárková a Barbora Zemanová z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, Hana Velová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Jiří Frank z Národního muzea. ÚBO a UK jsou „core“ členy GGBN, protože již zpřístupnili první vzorky svých sbírek prostřednictvím datového portálu GGBN a jako zástupci Národní genetické banky živočichů tam prezentovali poster s názvem „National Animal Genetic Bank in the Czech Republic – foundation of new infrastructure”. Mezi účastníky byli také zástupci Natural History Museum, University of Oslo (partnera projektu BIOM), díky čemuž jsme měli po čase opět příležitost osobně konzultovat se zkušenými kolegy Arildem Johnsenem a Larsem Johannessenem technické i další okolnosti provozu NGBŽ.

 

Součástí poměrně různorodého programu konference byly mimo jiné prezentace vlastních sbírek, včetně technických okolností skladování různorodého biologického materiálu (od virů a bakterií, přes rostliny a živočichy až po environmentální vzorky) nebo prezentace výsledků vědeckých studií využívajících materiál z genomických sbírek. Významným tématem konference byl také Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, který vstoupil pro signatáře Úmluvy o biologické rozmanitosti, kteří Nagojský protokol ratifikovali, v platnost 12. října 2014. Genetický materiál získaný po tomto datu může být využíván pouze na základě dohody mezi uživatelem a poskytovatelem (tj. zemí původu tohoto materiálu) a to i pokud se jedná o využití pro základní výzkum. Další součástí programu byly diskuze o práci a cílech samotné GGBN, schválení nové organizační struktury a volba nových členů výkonného výboru GGBN. Jedním z nich se stal i Michal Vinkler z PřF UK v Praze, který bude v GGBN zastupovat nejen svou instituci ale i Národní genetickou banku živočichů.

 

Účast zástupců ÚBO a UK na konferenci byla financována z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02 (EHP-CZ02-BFB-1-063-2016).
pod kostroudiskuze u stolkuválce se zvířatyu večeřekonferenční