Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Genetická banka

 

Pro aktuální informace o genetické bance přejděte na samostatné webové stránky Národní genetické banky živočichů. Naleznete tam i databázi genetických vzorků.

 

 

 

Národní genetická banka živočichů (NGBŽ) si klade za cíl shromažďovat dostupné vzorky tkání volně žijících obratlovců fauny České republiky a spravovat široce přístupnou databázi těchto vzorků. Do databáze banky budou zařazovány také další genetické vzorky (např. ze skončených vědeckých projektů nebo vzorky skladované v muzeích). Tím bude umožněno (opětovné) využití těchto vzorků pro genetické analýzy, a to zejména pro ochranářsko-genetický výzkum. Vzorky by měly v budoucnu sloužit například k posouzení aktuálního stavu genetické diverzity populací (ohrožených) druhů, migrace a propojenosti populací či určení lokálních adaptací. Hlavní výhodou vybudování a trvalého udržování sbírky genetických vzorků je však zajištění časového kontinua. Dostupnost vzorků z dlouhého časového období umožní monitoring genetické diverzity v čase a tak například i odhalení možné příčiny poklesu genetické diverzity, stane-li se některý druh ohroženým v budoucnu. Vzorky banky budou k dispozici i pro jakýkoliv další genetický výzkum. Často tak již nebude muset výzkumu předcházet terénní odchyt živočichů a odběr vzorků z živých jedinců, ale poslouží vzorky shromážděné v bance.03.07.2015

Studijní cesta do Global Genome Biodiversity Network, Berlín, Německo

Ve dnech 14.–18. června 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila studijní pracovní cesta do Global Genome Biodiversity Network (GGBN) v Berlíně, Německo. Pracovníci Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Dr....

25.09.2015

Studijní cesta do Natural History Museum, University of Oslo, Norsko

Ve dnech 31. 8.-5. 9. 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila studijní pracovní cesta do jedné z největších genetických bank orientovaných na volně žijící živočichy: DNA Bank v...

17.11.2015

Pracovní návštěva norského partnera v ČR

Ve dnech 17.–22. 11. 2015 se v rámci projektu BIOM uskutečnila pracovní návštěva dvou kolegů z pracoviště našeho norského partnera Natural History Museum (NHM), University of Oslo. Kurátoři NHM DNA Bank...

30.11.2015

Kolaudace prostor genetické banky na Mohelském mlýně

Po tříměsíční přestavbě objektu byl 13. listopadu 2015 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby Národní genetické banky živočichů na Mohelském mlýně. Více o...

27.05.2016

Genetická banka má samostatné webové stránky

Od roku 2016 fungují samostatné webové stránky Národní genetické banky živočichů. Aktuální informace o dění kolem genetické banky jsou zveřejňovány jejich prostřednictvím....

01.06.2016

Prvních 1500 vzorků NGBŽ k dispozici pro další výzkum!

Genetická banka ÚBO zveřejnila na začátku června údaje o prvních 500 vzorcích na datovém portálu GGBN. Genetická banka Katedry zoologie PřF UK v Praze tam publikovala prvních tisíc...

09.06.2016

Otevření Národní genetické banky živočichů, ukončení projektu BIOM

9. června proběhlo na Mohelském mlýně slavnostní otevření úložiště vzorků Národní genetické banky živočichů, které bylo zároveň závěrečnou akcí projektu BIOM. Aktu...

24.06.2016

Setkání genomických biorepozitorií světa – GGBN 2016, Berlín

Koncem června se v Berlíně uskutečnilo setkání zástupců sbírek genomických vzorků biodiverzity z celého světa, kteří se sdružují v síti Global Genome Biodiversity Network (GGBN)....

17.10.2016

Představení genetické banky kolegům z ÚBO AV ČR

Genetickou banku jsme představili všem kolegům z ÚBO AV ČR 16.10. v průběhu výjezdního zasedání Rady ústavu. Všem kolegům byla banka představena na přednášce i během následných...

<    Prosinec 2022    >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31