Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Hlavní řešitel

Ústav biologie obratlovců, v. v. i. (ÚBO) je pracoviště Akademie věd České republiky (AV ČR), které se zabývá základním i aplikovaným výzkumem obratlovců a organismů, které s nimi interagují (např. parazitů). Ústav sídlí v Brně-Pisárkách a má dvě detašovaná pracoviště, ve Valticích (Jihomoravský kraj) a ve Studenci (Kraj Vysočina). Cílem výzkumu na ÚBO je získat originální poznatky o biologii obratlovců. Získané informace mohou být následně využity např. v lesnictví, zemědělství, rybářství, ochraně přírody a biomedicíně. ÚBO se věnuje také popularizační činnosti, při které využívá výsledky výzkumu ke vzdělávání a výchově. Studovaná témata je možno rozdělit do tří základních výzkumných směrů: evoluční ekologie, medicínská zoologie a biodiverzita.

Na ÚBO jsou studovány všechny tři základní úrovně biodiverzity (ekosystémová, druhová i genetická), včetně faktorů, které ji na jednotlivých úrovních tvoří a ovlivňují. Naše projekty v Evropě, Africe, Americe a Asii se zabývají poznáváním společenstev obratlovců a studiem faktorů ovlivňujících jejich šíření v minulosti i v současnosti, včetně problematiky invazních druhů. Ústav je pořadatelem největší česko-slovenské zoologické konference – “Zoologické dny” –, která má každoročně cca 400–500 účastníků, zejména z řad vědců, praktických zoologů, pracovníků ochrany přírody a studentů. Dále ÚBO pořádá setkávání vědeckých pracovníků, provádí konzultační a poradenskou činnost a poskytuje vědecké posudky. Součástí majetku ústavu je terénní stanice Mohelský mlýn. Protože se tato terénní stanice nachází v blízkosti cenné národní přírodní rezervace (Mohelenská hadcová step) zařazené do soustavy Natura 2000, jsou zde směrovány veškeré výukové aktivity projektu.<    Prosinec 2022    >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31