Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Přednáška Ernesta Vunana

26. června proběhla přednáška Ernesta Vunana na téma ochrana biodiverzity v Kamerunu. Součástí přednášky bylo promítání filmu Muž, který sází stromy, po kterém následovala diskuze. Přednášky se celkem zúčastnilo 16 osob z řad vysokoškolských studentů a vědeckých pracovníků převážně z ÚBO AV ČR, v.v.i..