Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Podzimní terénní cvičení: základy Biomonitoringu

Terénní cvičení zaměřené na základy biomonitoringu proběhlo od 21. do 25. září na terénní stanici Mohelský mlýn. Akce se celkem zúčastnilo 10 studentů ze čtyř různých institucí. Náplní akce byly přednášky o základních technikách monitoringů obratlovců a příklady monitoringů z praxe (např. monitroing velkých šelem, rysa, plazů, obojživelníků apod.) Součástí cvičení byly i tři praktické ukázky monitoringu: hlodavců, netopýrů a ptáků. Studenti si tak mohly zkusit pokládání pastí na malé hlodavce, manipulaci s chycenými jedinci, naučili se vyhodnocovat data získaná při monitoringu netopýrů a vyzkoušeli si dvě metody monitoringu ptáků.