Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Kolaudace prostor genetické banky na Mohelském mlýně

Po tříměsíční přestavbě objektu byl 13. listopadu 2015 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby Národní genetické banky živočichů na Mohelském mlýně. Více o těchto prostorách a o průběhu stavby zde.