Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

BIOM Spring Camp

Od 17. - 21. 4. 2016 se na detašovaném pracovišti ÚBO ve Studenci a na terénní stanici Mohelský mlýn konal workshop BIOM Spring Camp na využití NGS metod při ochranářské biologii. Studenti měli možnost se pod vedením zkušených lektorů ze zharaničí i ČR vyzkoušet některé analýzy (např. metabarcoding, Radseq, apod.). Součástí workshopu byly i přednášky příkladových studií využití NGS metod při ochranářské praxi např: využití Metbarcodingu, kterou studentům přednesl Pierre Taberlet. Ubytování studentů bylo zprostředkováno na terénní stanici Mohelský mlýn. Akce se celkem zúčastnilo 46 lidí.