Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Prvních 1500 vzorků NGBŽ k dispozici pro další výzkum!

Genetická banka ÚBO zveřejnila na začátku června údaje o prvních 500 vzorcích na datovém portálu GGBN. Genetická banka Katedry zoologie PřF UK v Praze tam publikovala prvních tisíc vzorků již v září loňského roku. Tím se tyto vzorky staly dohledatelné pro celosvětovou vědeckou komunitu i další zoologickou odbornou veřejnost a mohou být využity pro další výzkum. Prozatím jsou zpracovány údaje k prvním vzorkům z ukončených vědeckých projektů, které byly NGBŽ předány, a na zpracování čeká dalších asi 6,5 tis. vzorků, jak sebraných v rámci výzkumných projektů, tak také první stovky vzorků, které byly odebrány z těl uhynulých živočichů přímo pro genetickou banku. Genetická banka ÚBO figuruje v rámci GGBN pod kódem repozitoria IVB, Genetická banka Katedry zoologie PřF UK pod kódem CUNI.

 

Kromě toho, že budeme postupně zveřejňovat další vzorky na portálu GGBN, bude během podzimu zprovozněn datový portál NGBŽ, který bude zaměřen na vzorky skladované na území ČR, bude v českém jazyce a bude navíc obsahovat některé specifické údaje, které jsou relevantní v lokálních podmínkách ČR.