Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Představení genetické banky kolegům z ÚBO AV ČR

Genetickou banku jsme představili všem kolegům z ÚBO AV ČR 16.10. v průběhu výjezdního zasedání Rady ústavu. Všem kolegům byla banka představena na přednášce i během následných individuálních prohlídek banky.
Přednáška o genetické banceIndividuální prohlídky genetické bankyDiskuse s kolegyDiskuse s kolegy