Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Jaká byla druhá exkurse?

I tentokrát byla předpověď počasí nepříznivá pro terénní exkursi, naštěstí předpověď nevyšla a my jsme si mohli užít exkursi jak na horní hraně stepi, tak i během sestupu k řece Jihlavě. Díky přítomnosti strážců jsme mohli vidět i hmyz a další bezobratlé, kteří se vyskytovali mimo povolené stezky. Každý z lektorů se věnoval jedné skupince zájemců tak, aby všichni získali dostatek vědomostí.

Ještě před obědem lektoři předvedli i ukázku lovení bezobratlých v řece Jihlavě. Část úlovků pak byla přenesena i na mlýn a prozkoumána pod mikroskopy.

Po obědě následovaly ukázky práce při hledání bezobratlých v půdě a rozbor nálezů pod mikroskopy. Hlavní atrakcí této části programu byl ulovený rak říční.

Po ukončení terénní části exkurse program pokračoval přednáškou E. Vunana a promítáním filmu Muž který sází stromy (dostupné na adrese  https://www.youtube.com/watch?v=XCwr6tuFo98 ), po promítání následovala dlouhá diskuse o záchraně tropického deštného lesa i o Kamerunu.

Po návratu na parkoviště jsme jako milé zakončení sledovali rodinku syslů kolem mohyly.