Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Jaká byla poslední exkurse?

V sobotu 28.5. jsme se ráno v 9 hodin sešli tradičně na parkovišti nad hadcovou stepí. Navzdory předpovědím nám počasí přálo a my jsme mohli klidným tempem projít celou hadcovou step spolu s lektory, kteří poutavě vyprávěli o stepi z pohledu geologie, botaniky a ornitologie. Díky zasvěcenému a zajímavému výkladu doc. Aleše Bajera a Mgr. Samuela Lvončíka jsme zjistili, jak se step vyvýjela během historie, jak na ní zasahoval člověk i jaké vyhlídky má step do budoucna. Zároveň jsme mohli sledovat a poslouchat i ptáky, kteří během krásného, slunečného dne byli aktivní, Tereza Králová, spolu s Lukášem Bobkem nejen dokázali přiblížit ptačí svět všem posluchačům, ale následně předvedli i práci při odchytu a kroužkování ptáků. Exkursi jsme zakončili předáškou o vyjímečnosti přírody na Madagaskaru.