Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Jaká byla první exkurse?

V pátek 1.5. od rána pršelo a ani teploměr neukazoval žádné příjemné hodnoty, přesto se v 9 hodin ráno na parkovišti nad Mohelenskou hadcovou stepí sešlo všech  28 přihlášených účastníků jarní exkurse. Protože byla zima, neviděli jsme bohužel sysly, kteří obývají biotop v horní části stepi, během komentované procházky směrem k mlýnu jsme ale nezůstali ochuzeni o pozorování ptáků, kteří byli i v dešti aktivní a především pak o seznámení s jarními rostlinami typickými právě pro hadcovou step, díky poutavému přednesu lektora J. Rolečka se stala botanika velmi poučnou a zábavnou částí celé akce.

U mlýna pak na nás čekala herpetologická přednáška pod vedením lektora V. Gvoždíka a ukázky živočichů nalovených v okolí Mohelského mlýna - kvůli špatnému počasí se vše odehrávalo více pod střechou, přesto nebyli účastníci o nic ochuzeni. Díky krátké pauze v deštivém počasí se podařilo nachytat i velké množství ptáků, většina z nich je typická právě pro okolí Mohelského mlýna a lektorka V. Javůrková tak mohla demonstrovat i ukázky kroužkování ptáků a přidala mnoho poznatků nejen o jejich ekologii, ale i o výzkumu, který se na ÚBO na pěvcích dělá.

Exkurse pak končila přednáškou doc. J. Bryji o biodiverzitě v jednom z jejích "hot spots" Africe a také o výzkumu, na kterém se v Africe významě podílejí i vědci z ÚBO a následně byl promítnut film o expedici našich výzkumníků do Etiopie.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem účastníkům exkurse, že se nezalekli špatného počasí a spolu s námi strávili krásný a poučný den v nádherné přírodě. Těšíme se viděnou na některé z dalších akcí.