Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Jaká byla třetí exkurse?

Suché léto poznamenalo program naší podzimní exkurse, díky vyschlé stepi i okolním lesům jsme museli změnit program a vypustit procházku po stepi s mykologickým výkladem. Díky tomu jsme mohli mnohem více času věnovat dalším zvoleným tématům, tedy savcům a rybám.

Lektoři Kateřina Janotová s pomoví Ludovíta Dureje a Josefa Bryji nás provedli světem savců. Kromě čerstvě nalovených zvířat (a tedy i velmi ilutsrativním přehledem, co v okolí stepi žije), jsme mohli demonstrovat rozdíly mezi jednotlivými skupinami na lebkách a preparovaných exemplářích. 

Druhá část exkurse pak byla věnována životu v řece Jihlavě a zmenám, které řeka zaznamenala po stavbě přehrady. Mohli jsme tak vidět ryby nalovené nad přehradou a spolu s lektorem Pavlem Jurajdou a jeho studentem Luďkem Šlapanským sledovat i způsob lovu v řece pod přehradou. Zájemci si mohli také vyzkoušet roli pomocníků v praktické části exkurse. Věnovali sjme se ale také invazním živočichům a jejich vlivu na změnu biodiverzity.

Na závěr nás čekala vyčerpávajích přednáška Miroslava Čapka o přírodě a výzkumu v Kostarice. Díky poutavému výkladu, mnoha zajímavostem a souvislostem se jistě mnozí posluchači na závěr téměř podzimního dne přenesli alespoň na chvíli do tropů.