Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Výstava ŽIVÁ PŘÍRODA ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE

V Horáckých novinách vyšly o výstavě dva krásné články, náhledy z nich jsou připojeny jako přílohy k této zprávě.

Další návazné informace pak hlavní editor výstavy Mgr. Jan Roleček, Ph.D. poskyt ve vyjádření k zamýšlené výstavbě přehrady Čučice v Třebíčském deníku - 

http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/prehrada-cucice-by-ohrozila-zejmena-chatare-a-prirodu-20151019.htmlvystava-ziva-priroda-udoli-oslavy-a-chvojnice-437.pdf

vystava-ziva-priroda-udoli-oslavy-a-chvojnice-438.pdf