Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Žurnál Online Univerzity Palackého v Olomouci

O vznikající genetické bance informoval také Žurnál Online, který vydává Univerzita Palackého v Olomouci.

 

Zde