Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

NPR Mohelenská hadcová step je většinou svého území situována v zaklesnutém meandru řeky Jihlavy. Na svazích v levobřežní části se říční erozí a svahovými procesy vytvořil široký skalní amfiteátr s převýšením až 125 m. Pravý břeh je ukázkově vyvinutým vnitřním břehem meandru – tvoří jej ostruha zvaná Čertův ocas s šíjí v nejužším bodě širokou cca 50 m. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 260–385 m. Rozkládá se na hadcovém podloží, které vytváří velmi specifické fyzikální a chemické prostředí, což vede k výskytu teplo a suchomilných druhů rostlin (xerotermofytů), ponticko-panonských i submediteránních migrantů, trpasličích forem některých druhů (nanismů) a dealpinů. Ochranné pásmo rezervace se rozkládá i na náhorní plošině, která je známá především výskytem syslů. Dlouhodobým cílem péče o toto území je zachování unikátních, zejména xerotermofilních společenstev ve specifickém prostředí a populací chráněných, ohrožených a jinak významných druhů. Předměty ochrany zde představují kriticky a silně ohrožené druhy rostlin jako kapradina podmrvka hadcová (Notholaena marantae), lopuštík skloněný (Hackelia deflexa) a starček roketolistý (Senecio erucifolius). Z živočichů to jsou pavouci snovačka vykrojená (Euryopis episinoides), plachetnatka trpasličí (Lepthyphantes nanus) a snovačka Theridion boesenbergi, dále pak krasec Sphenoptera antiqua a sysel obecný (Spermophilus citellus). Mezi předměty ochrany zde patří i přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), který je u nás celkem hojný, ovšem je chráněn v rámci evropské soustavy Natura 2000. Tato přírodní rezervace je součástí větší evropsky významné lokality Údolí Jihlavy.

<    Prosinec 2022    >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31