Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

panel ochranářský

Co se na naučný panel nevlezlo, aneb doplňkové odkazy k tématu. Tyto odkazy a také pdf panelů můžete též najít po QR kódy na jednotlivých panelech nové naučné stezky pod stepí.

 

správou NPR Mohelenská hadcová step je pověřecho CHKO Žďárské vrchy

http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/o-sprave-chko-a-krajskem-stredisku/

 

Agentura ochrany přírody a krajiny je zodpovědná za organizaci ochranářských aktivit v ČR

http://www.ochranaprirody.cz/

 

Beleco je přední odborná organizace působící dlouhodobě v oblasti ochrany přírody. Nabízí profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým specialistů a dokonalou znalost problematiky

http://www.beleco.cz/ panel-ochranarsky-525.pdf