Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Partneři projektu

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
V rámci PřF UK bude za partnerství v projektu zodpovědná Laboratoř pro výzkum biodiverzity na Katedře zoologie. Tato laboratoř se dlouhodobě zabývá výzkumem biodiverzity jak na molekulárněgenetické úrovni, tak i na úrovni organizmů. Jako vysokoškolská instituce disponuje PřF UK dostatkem studentů a vědeckých pracovníků, kteří jsou schopni přispět k naplňování výzkumných a osvětových cílů genetické banky a dokáží její potenciál kreativním způsobem využít pro potřeby výzkumu a ochrany biodiverzity v rámci své odborné práce. Přínosem projektu pro UK je tedy nejen vytvoření výzkumněochranářské kolekce genetických vzorků, ale i zapojení studentů do výzkumu biodiverzity. Partner PřF UK se bude podílet na naplňování cílů projektu souvisejících s vytvořením genetické banky živočichů a bude také usilovat o její dlouhodobý provoz, i po skončení projektu BIOM.

Kontaktní údaje:

Adresa: Albertov 6, Praha 2, 128 43

IČ: 00216208

Statutární zástupce (jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail): Bohuslav Gaš, prof. RNDr. CSc., +420 221 951 120, dekan@natur.cuni.cz

Kontaktní osoba (jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail): Michal Vinkler, RNDr. Ph.D., +420 221 951 845, michal.vinkler@natur.cuni.cz

 

 

Natural History Museum, University of Oslo, Norsko
Natural History Museum (NHM) je součástí University of Oslo, největší a nejstarší norské univerzity. V NHM jsou umístěny nejrozsáhlejší norské přírodovědné sbírky. Část sbírek je přístupna veřejnosti prostřednictvím Zoologického muzea a Geologického muzea. Muzeum se intenzivně věnuje biologickému a geologickému výzkumu i vzdělávání. Součástí muzea je kromě tradičních sbírek také NHM DNA Bank – genetická banka zahrnující vzorky tkání a DNA obratlovců, bezobratlých a rostlin. Tato DNA banka je v Norsku největší svého druhu a obsahuje vzorky ze všech biologických výzkumných projektů muzea, s hlavním zaměřením na norskou, severskou a arktickou faunu a flóru, ale i vzorky z jiných částí světa. Sbírky zahrnují více než 50 000 vzorků rostlin, 40 000 vzorků ptáků, 250 000 rybích šupin, 2500 vzorků hmyzu a další. Cílem banky je pokrýt všechny norské taxony, se speciálním zaměřením na vzácné a ohrožené druhy. Role partnera NHM v projektu BIOM spočívá zejména v předání bohatých zkušeností s provozem genetické banky.

Kontaktní údaje:
Adresa: PO Box 1172 Blindern, 0318 Oslo, Norway
IČ: 971035854

Statutární zástupce (jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail): Fridtjof Mehlum, Ph.D., +47-95 827 782, fridtjof.mehlum@nhm.uio.no

Kontaktní osoba (jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail): Arild Johnsen, Professor, +47-22 861 860, arild.johnsen@nhm.uio.no<    Prosinec 2022    >
po út st čt so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31