Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Pozvánka na podzimní terénní cvičení

Podzimní terénní cvičení, které na Mohelském mlýně proběhne od 21. 9. do 25. 9., bude zaměřeno na biomonitoring. Část terénního cvičení bude praktická, kdy si studenti budou moci některé metody monitoringu vyzkoušet, včetně vyhodnocení získaných dat a srovnaní s daty z předchozích studií, které probíhaly v 70 a 90. letech (např. monitoring netopýrů, hlodavců a ptáků nejen kolem JED). Další část cvičení pak bude zaměřena teoreticky a bude se skládat z přednášek příkladových studií. Kurz je určen pro studenty PřF VŠ všech ročníků. Kapacita kurzu je omezena na 15 lidí. Zájemci se mohou hlásit do 13. 9. na mail: fornuskova@ivb.cz. Podrobnější program akce bude zveřejněn začátkem září. Veškeré náklady na stravu, ubytování na Mohelském mlýně a dopravu budou hrazeny z projektu BIOM.pozvanka-na-podzimni-terenni-cviceni-336.pdf
Program
pozvanka-na-podzimni-terenni-cviceni-338.pdf