Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Pozvánka na summerschool ochranářské genetiky

Pětidenní workshop, který proběhne na terénní stanici ÚBO AV ČR Mohelský mlýn od 10. - 14. 8. 2015, bude zaměřen na praktické využití molekulárních metod při ochraně biodiverzity. Součástí bude odchyt drobných obratlovců a sběr genetického materiálu. Následně bude na terénní stanici zpracována DNA za pomocí molekulárních metod (izolace DNA, PCR). Jeden den budou mít studenti možnost nahlédnout do laboratoří ÚBO AV ČR ve Studenci, kde proběhne sekvenování připravených vzorků. Získaná data budou studenti analyzovat pod vedením zkušených lektorů (fylogenze, určení do druhu na základě BLASTU, etc.). V rámci summerschool bude rovněž zorganizována jednodenní minikonference, kde budou představeny příklady využití molekulárních metod v praxi. Účast na summerschool je nabízena studentům všech stupňů přírodovědně zaměřených oborů. Maximální kapacita kurzu je 15 lidí. Veškeré náklady spojené s letní školou budou pokryty z projektu BIOM.

Program bude zveřejněn do konce června.

Studenti se mohou hlásit do 20. 7. na mail: fornuskova@ivb.cz.


Program summerschool
pozvanka-na-summerschool-ochranarske-genetiky-297.pdf