Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Ornitologické cvičení na Mohelském mlýně

Ornitologické cvičení na Mohelském mlýně se konalo od 26. do 28. dubna. S účastí 15 studentů vysokých škol z celé republiky se sešla výborná skupina se zájmem o nové znalosti z oblasti terénní ornitologie. Sítě pro odchyt ptactva byly nataženy hned po příjezdu. První úlovky na sebe nenechaly dlouho čekat a již po chvíli bylo vidět, že si studenti navzájem rozumí a jejich myšlení je naladěno na stejnou vlnu – biologie. V průběhu akce se do sítí podařilo odchytit a okroužkovat krásných 53 ptáků 24 druhů. Mezi nejzajímavější patřil jednoznačně ledňáček říční, skorec vodní nebo zvonek zelený. V průběhu cvičení zazněly infromace o kroužkování, jeho smyslu, historii a budoucnosti v nových metodách značení ptáků – barevné značení, geolokátory či radiové a satelitní vysílačky. Součástí cvičení byla i celodenní exkurze přes NPR Mohelenskou hadcovou step, kde se již ze zimního spánku probudili sysli obecní a ze zimovišť přiletěli skřivani lesní, ozývající se svým melodickým zpěvem z roztroušených borovic. Exkurze dále pokračovala přes obec Mohelno a Lhánice do přírodní památky Kozének, kde je vedle hadcových výstupů také rozlehlý třešnový sad. Jedná se o jedno z posledních hnízdišť dudka chocholatého u nás. Početné dutiny v třešňových stromech využíval pár tokajících krutihlavů obecných. Poslední lokalitou byl kaňon řeky Jihlavy, který je chráněn pro vzácné zbytky borů, teplomilných doubrav a xerotermních společenstev rostlin. Po návratu na mlýn opět pokračoval odchyt ptáků a večeře, někteří otužilci se dokonce osvěžili v ledové vodě řeky Jihlavy. Po večeři byla v zasedací síni promítnuta prezentace „Úvod do ornitologie“, kterou účastníci doplnili plodnými dotazy a diskuzí. Úterní ráno opět provázel odchyt a kroužkování ptáků následovaný teoretickým exkurzem do mapovacích metod. Mezi zmíněné metody patřil bodový transekt, liniový transekt a hlavně metoda mapování hnízdních okrsků. Posledním bodem programu byla kontrola hnízdních budek v okolí mlýna, kde se podařilo najít několik hnízd se snůškou sýkory koňadry a jedno rozestavěné hnízdo lejska bělokrkého. Akce se celkově velmi vydařila, a to nejenom díky počasí, ale především díky nadšení účastníků.
Vojtěch Brlík