Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Ornitologické cvičení

Ornitologické cvičení pro studenty VŠ proběhlo na Mohelském mlýně od 5. - 7. 5. 2016. Cvičení se celkem zúčastnilo 16 lidí z 5ti různých institucí. Během cvičení se studenti mohli seznámit s místními druhy ptáků např. krutihlavem obecným, hýlem obecným, červenkou obecnou, sýkorkou modřinkou nebo kosem černým. Studenti poznávali ptáky po hlase a rovněž pozorováním pomocí dalekohledů. Večer pak zazněly přednášky na téma co obnásší terénní ornitologie a jak se monitoruje migrace ptáků. Lektory kurzu byl Vojta Brlík a Peter Adamik z PřF UP.