Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Červnové projektové dny 2015 NA VLASTNÍ OČI

V červnu se na Mohelenské hadcové stepi konaly dva projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro SŠ A ZŠ, kterých se zúčastnili studenti střední školy ze Znojma (SZŠ a VOŠZ Znojmo) a žáci Základní školy Mohelno. Celkem se obou exkurzí účastnilo 49 žáků a studentů.

První exkurze pro studenty ze Znojma pod vedením Samuela Lvončíka a Igora Malenovského byla botanicko-entomologická. Studenti si vyzkoušeli, jak se dělá fytocenologický snímek, dozvěděli se mnoho informací o flóře České republiky, zejména Mohelenské hadcové stepi. Dále si zalovili v řece Jihlavě protékající kolem Mohelského mlýna, a pod mikroskopy určovali vodní hmyz.

Druhá exkurze pod vedením Terezy Králové a Ivy Martincové byla zaměřena zoologicky. Žáci z Mohelna se například učili rozeznávat ptačí hlasy a určovat druhy odchycených metodou "na hlas". Dozvěděli se také mnoho o savcích, zejména hlodavcích, žijících na Mohelenské hadcové stepi. I. Martincová měla nalovené některý druhy hlodavců, které by jinak nemohli být viděni, takže žáci je mohli vidět a pozorovat naživo. 

Obě exkurze dle hodnocení účastníků byly velice zajímavé.