Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Květnové projektové dny 2015 NA VLASTNÍ OČI

Začátkem května se na Mohelenské hadcové stepi uskutečnily tři projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro SŠ A ZŠ, kterých se zúčastnili studenti střední školy Farmeko Jihlava a Biskupského Gymnázia Brno a žáci ZŠ Velká Bíteš. Celkem se exkurzí účastnilo 74 žáků a studentů. 

První exkurze pod vedením Samuela Lvončíka a Radky Polákové byla botanicko-zoologická. Studenti si vyzkoušeli, jak se dělá fytocenologický snímek, dozvěděli se spoustu informací o flóře nejen Mohelenské hadcové stepi, ale i celé České republiky. Dále si zalovili v řece Jihlavě a určovali vodní hmyz. Během exkurze také spatřili sysly.

Druhá exkurze pod vedením Terezy Králové a Radovana Smolinského byla zaměřena ornitologicko-herpetologicky. Bohužel tentokrát nám počasí příliš nepřálo a žádné plazy se nepodařilo na Mohelenské hadcové stepi zahlídnout, ale protože tato situace byla předvídána, R. Smolinský měl plazy nachytané předem, takže i přesto studenti živé plazy viděli a vrámci přednášky o biodiverzitě, byli také poučeni, co dělat při ušknutí hadem. Studenti se také učili rozeznávat ptačí hlasy. Byl proveden odchyt ptáků "na hlas", při kterém se podařily ulovit 4 různé druhy. 

Třetí exkurze pod vedením Aleše Bajera a Radky Polákové byla  geologicko-zoologická. Protože tento den bylo krásné počasí, studenti viděli vzácný druh ještěrky zelené, také sysla obecného, dozvěděli se spoustu zajímavostí o podloží hadcové stepi a o dalších horninách v řece Jihlavě.