Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Květnové projektové dny 2016 NA VLASTNÍ OČI

Začátkem května se na Mohelenské hadcové stepi uskutečnily dva projektové dny NA VLASTNÍ OČI pro SŠ, kterých se zúčastnili studenti Gymnázia Jihlava a Gymnázia Havlíčkův Brod. Celkem se exkurzí účastnilo 64 studentů. 

První exkurze pod vedením Aleše Bajera a Heleny Prokešové byla geologicko-botanická. Co se týče počasí, tak se moc „nevyvedla“, ale i přesto se studenti dozvěděli spoustu zajímavostí o flóře a podloží Mohelenské hadcové stepi a o dalších horninách v řece Jihlavě. Jelikož výskyt flóry je úzce spojen s podložím, na kterém roste, tak studenti při tomto tematickém zaměření exkurze objevili mnoho geologicko-botanických souvislostí. 

Druhá exkurze pod vedením Samuela Lvončíka, Martina Valtery a Radky Polákové byla botanicko-zoologická. Studenti si vyzkoušeli, jak se dělá fytocenologický snímek, dozvěděli se spoustu informací o flóře nejen Mohelenské hadcové stepi, ale i celé České republiky. Dále si zalovili v řece Jihlavě a určovali vodní hmyz. Během exkurze také spatřili sysly.