Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Poslední projektový den NA VLASTNÍ OČI

1.června (na Mezinárodní den dětí) se konal na Mohelenské hadcové stepi poslední projektový den NA VLASTNÍ OČI. Akce se zúčastnili žáci 5. ročníku Základní školy Velká Bíteš a Základní školy Křoví. Exkurzi vedli lektoři Helena Prokešová a Martin Valtera.

Exkurzi jsme jako obvykle začali na vyhlídce nad Mohelenskou hadcovou stepí, kde se žáci dozvěděli základní informace o této unikátní oblasti a proč je tato oblast tak unikátní. Žáci se naučili rozpoznat různé rostliny, což si potom ověřili v soutěži. Zejména rostlina kavyl s tvrdým y po V je zaujala.  Mezitím, co jedna skupina poznávala květiny, druhá o kus dále pozorovala sysly. Ačkoliv žáků bylo hodně a step byla zrovna sekána, sysli se ukázali „v celé kráse“. Poté celá skupina pokračovala procházkou dolů na Mohelský mlýn, kde byla krátká pauza na oběd. Po cestě jsme ještě zahlédli nebo jen slyšeli několik různých druhů ptáků. Po krátké pauze exkurze pokračovala lovením vodního hmyzu v řece Jihlavě a následným určováním čistoty vody.