Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Zářijové projektové dny 2015 NA VLASTNÍ OČI

V září se na Mohelenské hadcové stepi a na Mohelském mlýně uskutečnily opět dva projektové dny „NA VLASTNÍ OČI“. Akcí se tentokrát účastnilo 23 studentů Gymnázia Brno a 20 studentů SŠ a VOŠ Třebíč.

První ze dvou zmiňovaných exkurzí vedl botanik Samuel Lvončík a zoologové Kateřina Janotová a Ludovít Ďureje. Bohužel počasí zpočátku nepřálo a nad stepí se nesla hustá mlha, takže zastávku na vyhlídce jsme si zopakovali i po cestě zpět, kdy už byl krásný rozhled na celou step. Studenti se dozvěděli zajímavé informace o flóře Mohelenské hadcové stepi a důvody, proč je tato lokalita tak výjimečná a chráněná. Na Mohelském mlýně viděli předem nachytané živé hlodavce a dozvěděli se, jak se takoví hlodavci chytají, proč jsou důležití a že není „myš jako myš“. 

Druhá exkurze se odehrávala pod vedením geologa Aleše Bajera a zoologů Kateřiny Janotové a Ludovíta Ďurejeho. Tato exkurze se konala jeden po exkurzi první a tentokrát počasí přálo hned od rána. Bylo slunečno a teplo a dokonce se nám podařilo spatřit i sysly, v což jsme ani nedoufali, protože některé publikace píší, že se ukládají ke spánku dokonce už počátkem září. Účastníky této exkurze byli studenti oboru agropodnikání, což bylo skvělé, protože geolog Aleš Bajer poukazoval i na důležité aspekty péče o krajinu. Na Mohelském mlýně mohli studenti opět vidět živé jedince hlodavců či zamrazené exempláře. Studentům bylo popsáno, jak vypadá odchyt a průběh výzkumu. Byly zmíněny i poznávací znaky jednotlivých živočichů a jejich význam pro zemědělství.

Jak studenty z Brna, tak i studenty z Třebíče zaujaly zejména pasti a způsoby odchytu. Obě exkurze dle hodnocení studentů byly „super“ a zajímavé.