Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Časopis Fórum ochrany přírody podruhé

Ve druhém letošním čísle časopisu FOP si můžete přečíst článek o možném využití genetiky v ochraně přírody. Pro ochranářsko-genetický výzkum je však zapotřebí genetický materiál, jehož dostupnost zvyšuje existence Národní genetické banky živočichů.