Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Časopis Fórum ochrany přírody

Poprvé jsme genetickou banku představili a vyzvali ke spolupráci na shromažďování genetických vzorků v prvním letošním (2015) čísle časopisu FOP.

 

Zde