Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Myslivost

V červnovém čísle časopisu Myslivost jsme se s prosbou o spolupráci na genetické bance obrátili na členy Českomoravské myslivecké jednoty a na další myslivce a jejich sympatizanty, kteří se často pohybují ve volné krajině a často přicházejí do kontaktu s naší volně žijící faunou. V článku Národní genetickou banku představujeme a žádáme o poskytování genetických vzorků ze všech ulovených nebo nalezených jedinců běžně nelovených druhů a dále o vzorky ze tří kusů každého běžně loveného druhu z každého okresního mysliveckého spolku, ideálně každý z jiné honitby. V textu článku je uvedeno, které druhy považuje za běžně lovené. Již nyní máme od členů ČMMJ první vzorky. Tímto jim děkujeme za spolupráci.

 

Online verze článku zde
Myslivost 6/2015