Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Tisková zpráva

BIOM – vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn

Vzdělávací centrum pro BIOdiverzitu - Mohelský mlýn (zkráceně BIOM), je projekt Ústavu biologie obratlovců AVČR (ÚBO) podpořený z fondů EHP2009-2014.  Biom je označením pro ekosystémy širšího, regionálního až kontinentálního významu.  Z této definice vychází i zkrácený název projektu. Studovat a dále šířit informace o změnách, jež se s přírodou dějí, je velmi důležité pro pochopení, jak a proč toto bohatství života na Zemi chránit.

Mnohdy jsme přesvědčeni, že České republiky se úbytek fauny a flóry netýká. Nicméně úbytek biodiverzity můžeme pozorovat téměř všude, včetně našeho nejbližšího okolí. Neuvědomujeme si vymírání původních druhů v naší přírodě a jejich nahrazování druhy invazními, které do naší přírody nepatří a mohou vážně narušit křehkou rovnováhu, která je v přírodě nastolena.

Cílem vzdělávacího centra je pomocí specializovaných přednášek, seminářů a dalších programů šířit osvětu o smyslu a metodách ochrany biodiverzity (rozmanitosti života) na zemi a také pomocí prakticky zaměřených exkurzí demonstrovat bohatost naší fauny a flóry, vztahy, které mezi jednotlivými organismy panují a příčiny jejího ohrožení.

Vzdělávací centrum bude využívat k pořádání těchto akcí prostory nově rekonstruované terénní stanice ÚBO Mohelský mlýn, v bezprostřední blízkosti Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Připraveny jsou programy pro střední i základní školy i specializované exkurze pro studenty českých univerzit.

Veřejnost pak může využít nabídku programu „Pojďte s námi za .....“ , tedy soubor komentovaných procházek po Mohelenské hadcové stepi a terénních exkurzí v okolí Mohelského mlýna. Každá z exkurzí se bude vztahovat ke změnám prostředí během jednotlivých ročních období. Odborníci z řad vědeckých pracovníků ÚBO a českých univerzit pro jednotlivé skupiny organismů se na exkurzích budou snažit vysvětlit, jak příroda jako celek funguje. Můžete se těšit i na zajímavé přednášky, ukázky práce vědců a zajímavé diskuze. První z exkurzí pro veřejnost proběhne 1. května 2015 a bude věnována botanice, ornitologii a herpetologii (tedy rostlinám, ptákům a plazům). Hlásit se na ni můžete již nyní na e-mailové adrese bryjova@ivb.cz. Letní exkurse zaměřená především na hmyz pak proběhne 27. června a na začátku září se můžete těšit na exkursi věnovanou geologii, houbám a malým savcům.

Spolu s partnerem projektu, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, bude v rámci centra založena národní genetická banka živočichů, v níž budou uchovávány genetické vzorky obratlovců ze všech regionů ČR. Kolekce vzorků by měla být v budoucnu využívána především pro studium genetické rozmanitosti našich druhů, a napomáhat tak praktické ochraně v ČR. Významnou finanční pomoc pro založení genetické banky poskytli také Kraj Vysočina a Akademie věd ČR.

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách www.biom.ivb.cz23.05.2016

Tisková zpráva Ministerstva financí ČR

Níže naleznete odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva financí – Národního kontaktního místa. Jedná se o reakci na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a...

<    Listopad 2022    >
po út st čt so ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30