Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Vysoké školy

Pro studenty vysokých škol, případně doktorandy, plánujeme připravit takový typ aktivit, který prohloubí a především propojí množství informací, které již získali během studia na vysoké škole, protože i zde platí, že studenti získávají velké množství dílčích informací, ale často bez jejich logického propojení. Tento vhled jsme schopni studentům zprostředkovat, protože disponujeme velkým množstvím příkladů vědeckých studií na téma biodiverzity, které často názorně dokládají, jak ekosystémy fungují, jaké důsledky může mít jejich ochuzení apod. I v případě, kdy půjde o odborně zaměřené akce, budeme dbát na neustálé propojování konkrétních informací.

Pro studenty VŠ plánujeme připravit několik akcí zaměřených na pozorování biodiverzity v okolí Mohelského mlýna a s tím související aktivity. Účastníci exkurzí a terénních cvičení tak budou mít možnost se pod vedením zkušených lektorů blíže seznámit s místní faunou a flórou, která nemá v České republice obdobu. Součástí těchto aktivit bude odchyt a manipulace s živými organismy, neinvazivní metody sběru vzorků a odborné přednášky. Dále budou připraveny dva týdenní workshopy, na kterých se studenti prakticky seznámí s tradičními i moderními molekulárními metodami a jejich využitím v ochranářské praxi. Důležitou součástí workshopů bude interpretace získaných výsledků a práce studentů ve skupinách. Studenti budou mít možnost během všech zmíněných aktivit diskutovat své názory a poznatky se zkušenými lektory, z řad nejen českých odborníků.