Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Genetic Collections and Biodiversity Research and Conservation WORKSHOP

18.–20. listopadu 2015 se na Detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci uskutečnil mezinárodní přednáškový seminář o významu sbírek genetických vzorků pro výzkum a také o významu genetického výzkumu pro ochranu biologické rozmanitosti. Dvacet pět účastníků z devíti různých organizací si poslechlo příspěvky šesti zahraničních hostů a sedmi tuzemských přednášejících odborníků. Pozvání přijali i prof. A. Johnsen a Dr. L. E. Johannessen z Natural History Museum, University of Oslo v Norsku, kteří se jako partneři v rámci projektu BIOM podílejí na tvorbě české genetické banky obratlovců. Účastníky semináře informovali o fungování genetické banky v jejich instituci a o způsobech jejího využití ve výzkumu. Účast norských kolegů na workshopu byla financována iniciativou EHP-CZ02-BFB-1-060-2015. Součástí programu semináře byla také projekce dvou dokumentárních filmů o práci vědců z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, zhlédnutí výstavy „Živá příroda údolí Oslavy a Chvojnice“ a exkurze do NPR Mohelenská hadcová step, vedená odborníkem na tamní jedinečnou vegetaci.


Dověděli jsme se, jak jsou organizovány genetické sbírky na několika pracovištích ve světě, k jak různorodému výzkumu mohou tyto sbírky sloužit a díky genetickému výzkumu a monitoringu jsme nahlédli do života několika vzácných nebo ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Diskuze k předneseným tématům pokračovaly také v průběhu společenských večerů a celý seminář tak byl velmi intenzivní. Věříme, že přispěl k propojování světů vědců, praktických biologů a státní ochrany přírody a že tím přispěl k zefektivnění ochrany biodiverzity. Všem účastníkům děkujeme.