Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

IVB Fall Camp

Ve dnech 2.–3. 10. 2015 proběhl na terénní stanici Mohelský mlýn IVB fall camp. Jednalo se o setkání vědeckých pracovníků a studentů ÚBO, které mělo celkem 32 účastníků. Cílem byla diskuze nad jednotlivými vědeckými tématy, které se na ÚBO zkoumají a také zevrubné představení Národní genetické banky živočichů. Účastníci mohli rovněž nahlédnout do vybavených molekulárních laboratoří a nově zrekonstruovaného úložiště genetických vzorků NGBŽ.