Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Představení projektu BIOM a genetické banky – workshop, 12. února 2015 v Brně

12. února proběhl v Brně v rámci konference Zoologické dny 2015 workshop, na kterém byl představen projekt BIOM a genetická banka živočichů. Jedná se o největší zoologickou konferenci v České republice – letos měla asi 470 účastníků – a proto je možné tento workshop považovat za důstojné oficiální zahájení projektu. Děkujeme organizátorům konference, že se jim podařilo nalézt pro náš workshop místo v nabitém programu. Samotného workshopu se zúčastnili zástupci přírodovědeckých fakult několika univerzit, zoologických muzeí, několika zoologických zahrad, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Lesů ČR aj. Vysokoškolským studentům a profesorům byly nabídnuty připravované vzdělávací akce, ostatní diskutovali o budoucí podobě genetické banky. Ukázalo se, že mnozí vědci, zoologové a pracovníci ochrany přírody ČR budou ochotni poskytovat vzorky do genetické banky, že je však pro ně důležité, aby je to stálo co nejméně času. O to budeme usilovat. Všem účastníkům děkujeme za vyjádření svých názorů.