Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Seminář Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu II

25.–26. června proběhl na Mohelském mlýně druhý vzdělávací seminář o ochranářské genetice a významu sběru genetických vzorků pro ochranu a výzkum. Účastníky byli opět zoologové z muzeí a pracovníci nevládních organizací a společností věnujících se zoologickému výzkumu, monitoringu a ochraně a nově také odborní pracovníci Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a krajských úřadů. Účastníkům děkujeme za čas, který genetické bance věnovali, za mnohé velmi cenné podněty a za milou společnost. A těšíme se na další spolupráci s nimi.