Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska | Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Seminář Genetická banka živočichů pro druhovou ochranu

19.–20. 3. 2015 se uskutečnil na Mohelském mlýně vzdělávací seminář o významu genetické variability pro ochranu druhů a také o tom, jak nám může při monitoringu genetického zdraví populací napomoci biobanking, tedy shromažďování genetických vzorků z naší fauny. Semináře se zúčastnili především zoologové z muzeí, ale i další členové odborné veřejnosti. Účastníkům, kteří s naší myšlenkou sběru genetických vzorků sympatizují a jsou ochotni s námi spolupracovat, byly rozdány zkumavky s etanolem. Seminář proběhl v dobré atmosféře, čemuž napomáhalo i slunečné počasí. Součástí programu bylo také pozorování sysla na Mohelenské hadcové stepi a zatmění slunce na obloze :). Účastníkům děkujeme!